Certyfikat FSC Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat Forest Stewardship Council - FSC - Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu  nadany przez firmę SGS.

 

FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: Certyfikat FSC został wydany 7 grudnia 2016 r. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-010878 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2018 r.

Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek. stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek, stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

 


WYKAZ DRZEWOSTANÓW REPREZENTATYWNYCH:

 

 

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych