Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Z-ca nadleśniczego

mgr inż. Bernadeta Mikołajczak
tel. 71 38-09-301 wew. 311
e-mai: bernadeta.mikolajczak@wroclaw.lasy.gov.pl