Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat Forest Stewardship Council - FSC - Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (FM/CoC) nadany przez Rainforest Alliance.