Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF

Nadleśnictwo Milicz nawiązując do zasad, kryteriów oraz wskaźników dobrej gospodarki leśnej wyznaczonych w ramach certyfikacji FSC, informuje, że powołane zostały Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF- High Conservation Value Forests), których celem jest identyfikacja, ochrona i zachowanie lasów cennych przyrodniczo.

Za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych uznaje się obszary zgłoszone przez nadleśnictwa oraz wyłonione w procesie weryfikacji istotnych obszarów pod względem walorów przyrodniczych, objęte trybem konsultacji społecznych.

 

Mapy lasów HCVF dostępne są na stronie:

bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa

Monitoring lasów HCVF za rok 2011

Monitoring lasów HCVF za rok 2012