Obiekty edukacyjne

W celu lepszego zapoznania się z lasami i przyrodą nadleśnictwa przygotowano na jego terenie ścieżki przyrodnicze.

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zmiana ustawy - Prawo Łowieckie

Zmiana ustawy - Prawo Łowieckie

PGL LP Nadleśnictwo Milicz uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie oraz niektórych innych Ustaw (Dz.U. nr 651) od dnia 1 kwietnia 2018 r., wniosek o szacowanie szkód od zwierzyny właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego Gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Zmiana ustawy - Prawo Łowieckie