Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Są to w większości powierzchnie pobagienne, porośnięte sitowiem, trzciną oraz gatunkami krzewiastymi, takimi jak brzozy, wierzby, kruszyna, olsze, jarzębina, tarnina i głogi. Zachowanie tych powierzchni w stanie nienaruszonym, zbliżonym do naturalnego jest konieczne dla ograniczenia procesów degradacji stosunków wodnych w lasach, dla ochrony pełnej różnorodności ich flory i fauny, a także jako ważnych elementów krajobrazu leśnego. W roku 2001 przedstawiono dodatkowo do zaopiniowania kilka projektowanych użytków ekologicznych. Propozycje zostały zaopiniowane pozytywnie przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

W zasięgu Nadleśnictwa Milicz użytkiem ekologicznym objęto ,,Staw Halina" o pow. 25,93 ha. Celem jego ochrony jest zachowanie wodno-błotnego układu zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi chronionych gatunków ptaków, płazów oraz gadów na nieużytkowanym stawie rybnym.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

OFERTA ŁOWIECKA

OFERTA ŁOWIECKA

Nadleśnictwo Milicz prowadzi nadzór nad gospodarką łowiecką rejonu hodowlanego ,,Dolina Baryczy’’ – jest to 56 tys. hektarów pól, lasów i stawów podzielonych na dwanaście obwodów łowieckich, z których większość wydzierżawiana jest myśliwym zrzeszonym w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

Dwa obwody łowieckie mają dla Nadleśnictwa Milicz znaczenie szczególne – są to obwody nr 45 ,,Wróbliniec'' oraz 67 ,,Kubryk'' na terenie których utworzono Ośrodki Hodowli Zwierzyny zarządzane bezpośrednio przez milickich leśników.

Nadleśnictwo Milicz posiada również Kwaterę Łowiecką - Kubryk, która jest jednocześnie kameralnym ośrodkiem szkoleniowym dysponującym nowocześnie wyposażoną salę konferencyjną.

Do dyspozycji gości mamy:

  • 9 pokoi gościnnych;
  • 22 miejsca noclegowe;
  • klimatyzowaną sale szkoleniowo-konferencyjną, wyposażoną w 15 komputerów(notebooki), dostęp do internetu bezprzewodowego, rzutnik mulitimedialny, ekran, skaner, drukarkę, tablice flipchart;
  • salę telewizyjną;
  • saunę;

        

Oferujemy:

  • pełne wyżywienie, w tym potrawy przygotowane z myślą o miłośnikach kuchni myśliwskiej i smakoszach darów lasu,
  • serwis kawowy z własnymi wypiekami;
  • ogniska, biesiady przy kominku, kulig, przejażdżki bryczką pokazujące bogactwo przyrodnicze okolicznych lasów;

 

Myśliwi przyjeżdżający do Nas mogą liczyć na fachową pomoc pracowników nadleśnictwa oraz na dobrze przygotowaną infrastrukturę łowiecką. Polowania organizujemy zarówno dla myśliwych krajowych, i zagranicznych.

 

Kontakt:

Maciej Olechnowicz - leśniczy ds. łowieckich

tel. 698-684-206

 

 

Przeczytaj więcej o łowiectwie