Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Milicz
Nadleśnictwo Milicz
71/38-09-301, 302, 303
71/38-40-344

ul. Trzebnicka 18
56-300 Milicz

Nadleśniczy
mgr inż. Janusz Łabuda
71/38-09-301
Zastępca Nadleśniczego ds. pozyskania drewna i marketingu
mgr inż. Jarosław Bełza
71/38-09-301 wew. 312
Inżynier Nadzoru
inż. Artur Paprocki
669-999-405
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Mariusz Jucha
661-182-707

Kadry

Krystyna Stasiuk
spec. ds. pracowniczych
Tel.: 71/38-09-301 wew. 131

Posterunek Straży Leśnej

Maciej Krajka
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 601 804 369
Maciej Bednarek
Strażnik Leśny
Tel.: 605 689 576
Rafał Majowski
Strażnik Leśny
Tel.: 609 557 681

Dział Techniczny

Karol Piechota
spec. SL ds. łowieckich i gospodarki rolnej
Tel.: 609 193 955
Anna Suska
spec. SL ds. marketingu
Tel.: 601-916-567
Robert Musiał
spec. SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 609-559-401
Paweł Skrzypczyk
spec. SL ds. marketingu
Tel.: 609-557-205
Alicja Ostaszewska
spec. SL ds. ochrony lasu i ochrony p.poż
Tel.: 661-913-041
Bartłomiej Dec
spec. SL ds. ochrony przyrody i LGW
Tel.: 665-652-545
Karolina Rutkowska-Jucha
spec. SL ds. hodowli lasu i zamówień publicznych
Tel.: 661-913-014
Igor Jurecki
spec. SL ds. stanu posiadania
Tel.: 605-559-967

Dział Finansowo-Księgowy

Iwona Kaliciak
Główny Księgowy
Tel.: 71/38-09-301 wew. 611
Małgorzata Chlebowska
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. 615
Małgorzata Kopeć
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. 613
Cecylia Niedbała
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. 614
Katarzyna Sawczyszyn
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. 612
Edyta Walczak
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. 617
Marta Ryba
spec. ds. ekonomicznych
Tel.: 71/38-09-301 wew. 618
Elżbieta Zjawińska
Kasjerka
Tel.: 71/38-09-301 wew. 600

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Daniel Nowicki
Sekretarz
Tel.: 38 09 301 do 303 wew. *671
Ryszard Hliwa
Referent ds. administracji
Tel.: 38 09 301 do 303 wew. *673
Wiesława Nahajowska
Spec.ds. administracji
Tel.: 38 09 301 do 303 wew. *674
Maria Dudziak
Spec.ds. administracji
Tel.: 38 09 301 do 303 wew. *672
Halina Tutak
St. ref. ds administracji
Tel.: 38 09 301 do 303 wew. *336
Magdalena Wieczorek
Sekretarka
Tel.: 38 09 301 do 301, 302, 303

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych