Wydawca treści Wydawca treści

ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Milicz występują  23 gatunki ssaków, 10 gatunków płazów i 7 gatunków gadów objętych ochroną gatunkową. Ponadto wyznaczone są strefy ochrony całorocznej i okresowej dla bielika (5 stref) oraz dla bociana czarnego (8 stref).

Ostoje i strefy ochronne bielika (Haliaeetus albicilla):

 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Milicz leśnictwo Skoroszów - została utworzona Decyzją 6631/s/15/KM/06
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Kubryk leśnictwo Dziewiętlin - została utworzona Decyzją 6631/s/16/KM/06
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Sędraszyce - została utworzona Decyzją 6631/s/17/KM/06
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Gądkowice - została utworzona Decyzją 6631/s/18/KM/06

Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Gądkowice - została utworzona Decyzją 6442.14.2012

Ostoje i strefy ochronne bociana czarnego (Ciconia nigra):

 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Wróbliniec - została utworzona Decyzją 6631/s/10/KM/06
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Gądkowice - została utworzona Decyzją 6631/s/11/KM/06
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Zwierzyniec - została utworzona Decyzją 6631/s/12/KM/06
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Rakłowice - została utworzona Decyzją 6631/s/13/KM/06
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Cieszków leśnictwo Wróbliniec - została utworzona Decyzją 6631/s/18/10
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Milicz leśnictwo Kaszowo - została utworzona Decyzją 6442.12.2012
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Milicz leśnictwo Gogołowice - została utworzona Decyzją 6442.13.2012
 • Ostoja zlokalizowana w obrębie Milicz leśnictwo Rakłowice - została utworzona Decyzją 6442.15.2012

Wykazy roślin i grzybów chronionych znajdują się w Planach Ochrony Przyrody, opracowanych dla Nadleśnictw Milicz.