Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTA EDUKACYJNA

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

 

Prowadzimy zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Dom Drzewa", na terenie Szkółki Leśnej w Świętoszynie, na terenie wybranych leśnictw, na naszych ścieżkach dydaktycznych oraz w szkołach i przedszkolach.

Chętnie dzielimy się wiedzą na temat bogatej przyrody, która na co dzień otacza nas w pracy. Prowadzimy zajęcia zarówno z dziećmimłodzieżą jak i dorosłymi o różnorodnej tematyce przyrodniczej. Najmłodsi mogą dowiedzieć się jak natura zwiastuje nadejście kolejnych pór roku, dostają wskazówki na temat tego, jak zachować się w lesie, poznają także codzienną pracę leśniczego. Prelekcje i pogadanki prowadzone są w szkołach, ale także w lesie - na łonie natury.

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 

 

 Szczególnie ciekawe zajęcia edukacyjne odbywają się w miejscach stanowiących o przyrodniczej wyjątkowości tych okolic - w rezerwatach przyrody Stawy Milickie oraz Wzgórze Joanny.

 

Realizujemy program : Edukacja dla Doliny Baryczy

 

 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 661 913 011 (Dom Drzewa)

Nadleśnictwo Milicz zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nadleśnictwa. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych.

 

 

!!!UWAGA!!!

Z dniem 10 stycznia 2017r. weszło w życie Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy w PGL LP'' Nadleśnictwie Milicz''

W związku z powyższym od dnia 10 stycznia 2017r. zasady udziału w zajęciach edukacyjnych określa w/w Regulamin.

 

Regulamin do pobrania poniżej:

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna odbiorcom detalicznym.

Pierwszą osobą do kontaktu w sprawie sprzedaży detalicznej jest leśniczy. To on, jako osoba sprawująca nadzór nad danym leśnictwem jest najlepiej zorientowany w zakresie posiadanego stanu drewna, a także planowanych cięć. Telefony, adresy znajdują się w zakładce „KONTAKT – leśnictwa".

Zakupu drewna można dokonać na dwa sposoby:

1. Drewno pozyskane bez kosztów (PBK, czyli tzw. samowyrób) – oznacza możliwość nabycia drewna po niższej cenie pod warunkiem jego samodzielnego przygotowania. W tym przypadku możliwe do pozyskania sortymenty są ograniczone do:

  • drewna małowymiarowego, czyli gałęzi (M) oraz
  • opału, czyli grubizny z drzew leżących (S4).

Aby uzyskać zezwolenie na samowyrób należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy powierzchnię, zapozna z zasadami postępowania oraz wystawi zezwolenie na pozyskanie drewna samowyrobem. Prowadzenie prac bez ważnego dokumentu jest nielegalne.

2. Drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa (PKS). W ten sposób można zakupić drewno wyrobione w wałkach o długości 1.2 m lub 2.4 m i ułożone w stosy przy leśnej drodze wywozowej. Transport i załadunek odbywa się kosztem i staraniem kupującego.