Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTA EDUKACYJNA

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

 

Prowadzimy zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Dom Drzewa", na terenie Szkółki Leśnej w Świętoszynie, na terenie wybranych leśnictw, na naszych ścieżkach dydaktycznych oraz w szkołach i przedszkolach.

Chętnie dzielimy się wiedzą na temat bogatej przyrody, która na co dzień otacza nas w pracy. Prowadzimy zajęcia zarówno z dziećmimłodzieżą jak i dorosłymi o różnorodnej tematyce przyrodniczej. Najmłodsi mogą dowiedzieć się jak natura zwiastuje nadejście kolejnych pór roku, dostają wskazówki na temat tego, jak zachować się w lesie, poznają także codzienną pracę leśniczego. Prelekcje i pogadanki prowadzone są w szkołach, ale także w lesie - na łonie natury.

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 

 

 Szczególnie ciekawe zajęcia edukacyjne odbywają się w miejscach stanowiących o przyrodniczej wyjątkowości tych okolic - w rezerwatach przyrody Stawy Milickie oraz Wzgórze Joanny.

 

Realizujemy program : Edukacja dla Doliny Baryczy

 

 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 661 913 011 (Dom Drzewa)

Nadleśnictwo Milicz zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nadleśnictwa. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych.

 

 

!!!UWAGA!!!

Z dniem 10 stycznia 2017r. weszło w życie Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy w PGL LP'' Nadleśnictwie Milicz''

W związku z powyższym od dnia 10 stycznia 2017r. zasady udziału w zajęciach edukacyjnych określa w/w Regulamin.

 

Regulamin do pobrania poniżej:

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Pszczoły wracają do lasu!

Pszczoły wracają do lasu!

W dniach 17 i 18 września 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Milicz odbyły się spotkania szkoleniowe oraz warsztatowe z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym ochrony pszczołowatych na terenach LP.

W dniach 17 i 18 września 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Milicz odbyły się spotkania szkoleniowe oraz warsztatowe z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym ochrony pszczołowatych na terenach LP.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Milicz ze wsparciem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  we Wrocławiu oraz wielkiej przychylności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  i Nadleśnictwa Międzylesie. Szkolenie zgromadziło liczną grupę pracowników z jednostek organizacyjnych zainteresowanych tą tematyką z dolnośląskiej dyrekcji.

Prelegenci z  Dyrekcji Generalnej LP  przedstawili uczestnikom szkolenia prezentacje dotyczącą społecznej odpowiedzialności LP oraz realizowanych projektów rozwojowych LP,  w tym również projektu rozwojowego pn. Zdrowa Żywność z Polskich Lasów w ramach którego, prowadzone są działania pod nazwą PSZCZOŁY WRACAJĄ DO LASU.

Prelegenci z Nadleśnictwa Międzylesie przedstawili realizowany od tego roku przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW we Wrocławiu pilotażowy program dotyczycący ochrony pszczół  pn.: BARTNICY SUDETÓW realizowany  na terenie ich Nadleśnictwa. Następnie został zaprezentowany nowy program dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w którym beneficjentami mogą być nadleśnictwa z naszej regionalnej, dotyczący zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego.  

Zostały omówiono cele na jakie, jeszcze w tym roku będą mogły aplikować jednostki, głównie dotyczące odbudowy i tworzenia siedlisk oraz bazy pożytkowej dla pszczołowatych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie ze strony gatunków inwazyjnych oraz szkodliwych dla pszczół przy doborze roślin miododajnych. Przybliżono również temat związany z zakładaniem kwietnych łąk np.:  na terenach nieleśnych i na obszarze szkółek  leśnych i budowy małej infrastruktury edukacyjnej.

  Na koniec szkolenia został zaprezentowany pokaz dziania kłody bartnej przez Konrada Zarembe, koordynatora projektu Bartnicy Sudetów. Wielu uczestników czynnie wspomagało dzianie pierwszej kłody bartnej w Nadleśnictwie Milicz. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pszczoły ją zasiedlą.

W kolejnym dniu odbyły się warsztaty, na których spotkało się wielu miłośników pszczół i edukatorów z dyrekcji generalnej i naszej regionalnej. Zajęcia były prowadzone we wcześniej wyznaczonych mniejszych grupach tematycznych, w których w trakcie tzw.  burzy mózgów zostały wymyślone dodatkowe ciekawe pomysły odnośnie sposobu działania na rzecz ochrony pszczołowatych, tworzenia miejsc przyjaznych pszczołowatym, poprawy świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz wspierania ginących pasji takich jak bartnictwo i pszczelarstwo. Najciekawsze pomysły niebawem zostaną przelane na papier i w formie wzorów wniosków aplikacyjnych udostępnione zainteresowanym nadleśnictwom.  Ustalono jednogłośnie,  że w dniu 20 maja Światowym Dniu Pszczoły, który został ustanowiony na jednym z posiedzeń ONZ,  zostanie zorganizowany wspólny event przy wsparciu kilku jednostek w większym mieście naszego województwa na którym, będzie zorganizowane wiele działań edukacyjnych. Każdy z uczestników warsztatów dostał do wykonania tzw. zadania domowe, które przedstawi na kolejnym spotkaniu warsztatowym w październiku.

Temat związany z ochroną owadów zapylających jest bardzo bliski sercu wszystkich leśników. Praca pszczół wpływa na poprawę bioróżnorodności oraz zwiększa ilość i jakość nasion roślin, potrzebnych do odnowienia lasu oraz poprawia urodzaj owoców leśnych będących bazą pokarmową dla wielu zwierząt żyjących na jego terenie. Pszczoły (nie tylko pszczoła miodna) jako owady zapylające w ekosystemach leśnych stanowią ważny element środowiska przyrodniczego. Jednym z miejsc przyjaznych dla pszczół jest Kotlina Kłodzka, w której obecnie zaobserwowano stanowiska dziko żyjących  pszczół z gatunku Apis Melifera w drzewach dziuplastych.  Dodatkowo w ramach prowadzonego tam  pilotażowego projektu Bartnicy Sudetów zostaną wzbogacone siedliska o rośliny miododajne, poprawione warunki bytowania owadów zapylających poprzez zawieszenie 1000 kłód bartnych na drzewach w lesie oraz będzie przeprowadzonych wiele działań edukacyjnych w śród mieszkańców. W wyniku projektu duży obszar Kotliny Kłodzkiej będzie miejscem przyjaznym dla pszczół, mamy nadzieje, że kolejny projekt wspierany finansowo przez WFOŚiGW wpłynie również na poprawę warunków bytowania pszczołowatych na terenie wielu innych nadleśnictw naszej regionalnej.

W trakcie szkolenia prowadzone było przez TVP 3 Wrocław nagranie materiału filmowego do programu Teraz wieś, którego tematyka będzie dotyczyła ochrony pszczołowatych.  Zapraszamy serdecznie do oglądania w najbliższą niedzielę o  godz. 10:15.

Tekst: Barbara Górska
Fot. Tomasz Kowalski