Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna odbiorcom detalicznym.

Pierwszą osobą do kontaktu w sprawie sprzedaży detalicznej jest leśniczy. To on, jako osoba sprawująca nadzór nad danym leśnictwem jest najlepiej zorientowany w zakresie posiadanego stanu drewna, a także planowanych cięć. Telefony, adresy znajdują się w zakładce „KONTAKT – leśnictwa".

Zakupu drewna można dokonać na dwa sposoby:

1. Drewno pozyskane bez kosztów (PBK, czyli tzw. samowyrób) – oznacza możliwość nabycia drewna po niższej cenie pod warunkiem jego samodzielnego przygotowania. W tym przypadku możliwe do pozyskania sortymenty są ograniczone do:

  • drewna małowymiarowego, czyli gałęzi (M) oraz
  • opału, czyli grubizny z drzew leżących (S4).

Aby uzyskać zezwolenie na samowyrób należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy powierzchnię, zapozna z zasadami postępowania oraz wystawi zezwolenie na pozyskanie drewna samowyrobem. Prowadzenie prac bez ważnego dokumentu jest nielegalne.

2. Drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa (PKS). W ten sposób można zakupić drewno wyrobione w wałkach o długości 1.2 m lub 2.4 m i ułożone w stosy przy leśnej drodze wywozowej. Transport i załadunek odbywa się kosztem i staraniem kupującego.

 
 
 
 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

W celu lepszego zapoznania się z lasami i przyrodą nadleśnictwa przygotowano na jego terenie ścieżki przyrodnicze.

Ścieżka Karłów – Wałkowa – Karłów – jest przygotowana dla każdego, kto lubi kontakt z przyrodą. Polecana jest szczególnie młodzieży szkół podstawowych i średnich. Pozwala zapoznać się z różnorodnymi zbiorowiskami roślinnymi, z gospodarką leśną oraz problemami ochrony środowiska. Ścieżka rozpoczyna się przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego Karłów w Miliczu i tworzy pętlę. Przebiega przez miejscowość Wałkowa, która może być alternatywnym miejscem rozpoczęcia wycieczki. Oznakowana jest w obu kierunkach znakiem ścieżki edukacyjnej (zielony ukośny pasek na białym polu).

Przeczytaj więcej na www.czaswlas.pl/obiekty/karlow-walkowa-karlow-1003

fot. Estera Grocholska

 Ścieżka Postolin - Wzgórze Joanny - Postolin – prowadzi przez teren rezerwatu pozwalając zapoznać się z jego walorami. Oznakowana białym kwadratem z zielonym paskiem przekątnym, zawiera 16 przystanków z tablicami objaśniającymi, dostępna jest jedynie pieszo – 8 km. Ścieżka w kształcie pętli prowadzi drogami leśnymi przez najciekawsze fragmenty lasów Nadleśnictwa Milicz. W Postolinie, gdzie ścieżka ma swój początek, znajduje się interesujący park podworski. Kolejne przystanki prowadzą skrajem lasu, za ruinami dawnego młyna wodnego, przy odtworzonym zbiorniku wodnym. Przy przystanku 5 mijamy głaz narzutowy o obwodzie 660 cm, a przy 6 – śródleśną zagrodę w Kozubach. Za nią trasa prowadzi nadal w górę, ale już przez stare lasy bukowe, którymi dochodzimy w końcu do rezerwatu ,,Wzgórze Joanny'' z zameczkiem myśliwskim z 1850 roku na samym szczycie. Po zejściu w dół, opuszczeniu rezerwatu i przekroczeniu szosy na kolejnych odcinkach znajdują się w pobliżu dolinki i inne niewielkie potoki leśne. Na przystankach nr 14 – 16 rosną okazałe, stare dęby, a po wyjściu z lasu, już blisko wsi Postolin, znajduje się stary cmentarz z ciekawymi gatunkami drzew. 

Przeczytaj więcej na www.czaswlas.pl/obiekty/postolin-wzgorze-joanny-postolin-1013

fot. Alicja Ostaszewska

Ścieżka Sławoszowice – Ruda Milicka – Godnowa – prowadzi przez fragment lasów nadleśnictwa Milicz a następnie drogą publiczną przez rezerwat ,,Stawy Milickie''. Długość ścieżki wynosi 8,5 km. Rozpoczyna się w Gajówce w Rudzie Milickiej. Zlokalizowana jest tam również chata umożliwiająca zorganizowanie zajęć edukacyjnych. Z Rudy Milickiej trasa prowadzi asfaltową drogą w kierunku północnym aż do Nowego Grodziska, gdzie za budynkiem szkoły skręca na zachód, po czym okrąża staw Gadzinowy Duży.

Przeczytaj więcej na www.czaswlas.pl/obiekty/?p=4&id_obiekt=2863

fot. Estera Grocholska