Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna odbiorcom detalicznym.

Pierwszą osobą do kontaktu w sprawie sprzedaży detalicznej jest leśniczy. To on, jako osoba sprawująca nadzór nad danym leśnictwem jest najlepiej zorientowany w zakresie posiadanego stanu drewna, a także planowanych cięć. Telefony, adresy znajdują się w zakładce „KONTAKT – leśnictwa".

Zakupu drewna można dokonać na dwa sposoby:

1. Drewno pozyskane bez kosztów (PBK, czyli tzw. samowyrób) – oznacza możliwość nabycia drewna po niższej cenie pod warunkiem jego samodzielnego przygotowania. W tym przypadku możliwe do pozyskania sortymenty są ograniczone do:

  • drewna małowymiarowego, czyli gałęzi (M) oraz
  • opału, czyli grubizny z drzew leżących (S4).

Aby uzyskać zezwolenie na samowyrób należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy powierzchnię, zapozna z zasadami postępowania oraz wystawi zezwolenie na pozyskanie drewna samowyrobem. Prowadzenie prac bez ważnego dokumentu jest nielegalne.

2. Drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa (PKS). W ten sposób można zakupić drewno wyrobione w wałkach o długości 1.2 m lub 2.4 m i ułożone w stosy przy leśnej drodze wywozowej. Transport i załadunek odbywa się kosztem i staraniem kupującego.

 
 
 
 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

OFERTA ŁOWIECKA

OFERTA ŁOWIECKA

Nadleśnictwo Milicz prowadzi nadzór nad gospodarką łowiecką rejonu hodowlanego ,,Dolina Baryczy’’ – jest to 56 tys. hektarów pól, lasów i stawów podzielonych na dwanaście obwodów łowieckich, z których większość wydzierżawiana jest myśliwym zrzeszonym w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

Dwa obwody łowieckie mają dla Nadleśnictwa Milicz znaczenie szczególne – są to obwody nr 45 ,,Wróbliniec'' oraz 67 ,,Kubryk'' na terenie których utworzono Ośrodki Hodowli Zwierzyny zarządzane bezpośrednio przez milickich leśników.

Nadleśnictwo Milicz posiada również Kwaterę Łowiecką - Kubryk, która jest jednocześnie kameralnym ośrodkiem szkoleniowym dysponującym nowocześnie wyposażoną salę konferencyjną.

Do dyspozycji gości mamy:

  • 9 pokoi gościnnych;
  • 22 miejsca noclegowe;
  • klimatyzowaną sale szkoleniowo-konferencyjną, wyposażoną w 15 komputerów(notebooki), dostęp do internetu bezprzewodowego, rzutnik mulitimedialny, ekran, skaner, drukarkę, tablice flipchart;
  • salę telewizyjną;
  • saunę;

        

Oferujemy:

  • pełne wyżywienie, w tym potrawy przygotowane z myślą o miłośnikach kuchni myśliwskiej i smakoszach darów lasu,
  • serwis kawowy z własnymi wypiekami;
  • ogniska, biesiady przy kominku, kulig, przejażdżki bryczką pokazujące bogactwo przyrodnicze okolicznych lasów;

 

Myśliwi przyjeżdżający do Nas mogą liczyć na fachową pomoc pracowników nadleśnictwa oraz na dobrze przygotowaną infrastrukturę łowiecką. Polowania organizujemy zarówno dla myśliwych krajowych, i zagranicznych.

 

Kontakt:

Maciej Olechnowicz - leśniczy ds. łowieckich

tel. 698-684-206

 

 

Przeczytaj więcej o łowiectwie