Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna odbiorcom detalicznym.

Pierwszą osobą do kontaktu w sprawie sprzedaży detalicznej jest leśniczy. To on, jako osoba sprawująca nadzór nad danym leśnictwem jest najlepiej zorientowany w zakresie posiadanego stanu drewna, a także planowanych cięć. Telefony, adresy znajdują się w zakładce „KONTAKT – leśnictwa".

Zakupu drewna można dokonać na dwa sposoby:

1. Drewno pozyskane bez kosztów (PBK, czyli tzw. samowyrób) – oznacza możliwość nabycia drewna po niższej cenie pod warunkiem jego samodzielnego przygotowania. W tym przypadku możliwe do pozyskania sortymenty są ograniczone do:

  • drewna małowymiarowego, czyli gałęzi (M) oraz
  • opału, czyli grubizny z drzew leżących (S4).

Aby uzyskać zezwolenie na samowyrób należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy powierzchnię, zapozna z zasadami postępowania oraz wystawi zezwolenie na pozyskanie drewna samowyrobem. Prowadzenie prac bez ważnego dokumentu jest nielegalne.

2. Drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa (PKS). W ten sposób można zakupić drewno wyrobione w wałkach o długości 1.2 m lub 2.4 m i ułożone w stosy przy leśnej drodze wywozowej. Transport i załadunek odbywa się kosztem i staraniem kupującego.

 
 
 
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rozdanie nagród dla laureatów konkursu pt. "Ptasia stołówka - podaruj ptakom karmnik"

Rozdanie nagród dla laureatów konkursu pt. "Ptasia stołówka - podaruj ptakom karmnik"

W miniony piątek, tj. 5 stycznia 2018 roku, w Domu Drzewa odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla dzieci, które wykonały najpiękniejsze karmniki dla ptaków. Nagrody wręczył Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz, pan Jarosław Bełza, który podziękował przedszkolakom i uczniom szkół podstawowych za chęć udziału w wydarzeniach organizowanych przez nasze Nadleśnictwo oraz zaprosił do dalszej współpracy w przyszłości. Nie zabrakło również dyplomów uznania dla placówek oraz dla ich przedstawicieli :) Drodzy Nagrodzeni, Wam gratulujemy a wszystkim, którzy zgłosili prace do konkursu bardzo dziękujemy za tak liczny udział i zaangażowanie w wykonanie karmników.