Aktualności Aktualności

Narada robocza LGW

W dniach 12 - 13 września br. w auli Technikum Leśnego w Miliczu odbyło się spotkanie robocze dotyczące pilotażowego projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe. Wzięli w nim udział: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski, zastępca Dyrektora Generalnego ds. gospodarki leśnej mgr inż Andrzej Borowski, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych we Wrocławiu mgr inż. Adam Płaksej, zastępca Dyrektora Regionalnego ds. rozwoju mgr inż. Jan Dzięcielski, koordynator projektu mgr inż. Wiesław Krzewina, naczelnicy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych mgr inż. Magdalena Bukowska, nadleśniczowie oraz pracownicy nadleśnictw biorących udział w projekcie Leśne Gospodarstwa Węglowe. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych oraz dyrekcja Technikum Leśnego w Miliczu.

W dniach 12 - 13 września br. w auli Technikum Leśnego w Miliczu odbyło się spotkanie robocze dotyczące pilotażowego projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe. Wzięli w nim udział: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski, zastępca Dyrektora Generalnego ds. gospodarki leśnej mgr inż Andrzej Borowski, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych we Wrocławiu mgr inż. Adam Płaksej, zastępca Dyrektora Regionalnego ds. rozwoju mgr inż. Jan Dzięcielski, koordynator projektu mgr inż. Wiesław Krzewina, naczelnicy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych mgr inż. Magdalena Bukowska, nadleśniczowie oraz pracownicy nadleśnictw biorących udział w projekcie Leśne Gospodarstwa Węglowe. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych oraz dyrekcja Technikum Leśnego w Miliczu.

Podczas spotkania zostały przedstawione postępy w projekcie, sprawy ewidencjonowania i raportowania oraz rozliczania poniesionych kosztów przez nadleśnictwa. Zaprezentowane zostały również postępy prac realizowanych przez Konsorcjum Badawcze oraz zaawansowanie kampanii promocyjnej projektu. Podpisane zostały porozumienia pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a nadleśnictwami oraz listy intencyjne z potencjalnymi nabywcami jednostek dwutlenku węgla.

Drugi dzień spotkania miał charakter terenowy. Wszyscy uczestnicy narady udali się do leśnictw Dziewiętlin i Kubryk, gdzie prezentowane były dzrewostany z drugim piętrem bukowym oraz wydzielenia, w których będą prowadzone działania dodatkowe w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe.

 


Nadleśnictwa i inne
Znalezione obrazy dla zapytania lgw nadlesnictwo milicz

Znalezione obrazy dla zapytania puszcza karpacka

Polecamy Polecamy