Wydawca treści Wydawca treści

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

  •   zmiany w przyroście

 a) Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost zredukowany

  • zestawienie przychodu tuszy zwierzyny
  • zestawienie pozyskanych choinek
  • zestawienie ilości wyprodukowanych sadzonek
  • zestawienie orientacyjnego składu gatunkowego
  • zestawienie ilości zebranych nasion
  • zbiorcze zestawienie wskazań gospodarczych w zakresie hodowli lasu
  • zestawienie zmiany struktury wiekowej