Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii

24.11.2017 | Marek Mielczarek, RDLP we Wrocławiu, Foto: S. Sęktas

Foto. S. Sęktas

Nazwa zadania: Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii.

Planowany okres realizacji:  2017 – 2019 r.

Beneficjenci: Nadleśnictwa: Milicz, Lwówek Śląski, Wałbrzych, Świeradów, Złotoryja, Świętoszów jako podmioty upoważnione do ponoszenia kosztów.

Celem projektu jest zwiększenie udziału w środowisku przyrodniczym jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz, znajdującego się pod ochroną ścisłą – poprzez wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ww. nadleśnictwach na łącznej powierzchni 4,58 ha, w ilości 9 250 sadzonek. Działanie to zapewni wzrost udziału brekinii na terenie południowo – zachodniej Polski. Obecnie na terenie Dolnego Śląska występuje kilkaset drzew tego gatunku. Działanie to zapewni zachowanie rodzimej populacji, a w przyszłości – możliwość jej rozmnożenia i rozprzestrzeniania w sposób naturalny dzięki zastosowanym formom zmieszania, gwarantującym pełne naświetlenie drzew, wymagane podczas procesu rozmnażania.

Nasadzenia będą wykonywane w obszarach Natura 2000, w tym na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:      214 666,40 zł brutto,

                w tym koszty kwalifikowane: 188 011,10 zł

Wysokość dotacji:                                  112 700,00 zł

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl